اکچوئر رسمی بیمه:

شخص حقیقی یا حقوقی است که پروانه فعالیت اکچوئری وی طبق مفاد آیین‌نامه 78 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تایید بیمه مرکزی می‌رسد.

 

وظایف و تعهدات اکچوئر رسمی بیمه

 

اکچوئر رسمی بیمه موظف است حداقل سالی یک بار گزارش‌ خود مشتمل بر ارزیابی و اظهارنظر پیرامون وضعیت مؤسسه بیمه را در محورهای زیر تهیه و حسب مورد به مؤسسه بیمه و بیمه مرکزی ارائه نماید:

  1. نحوه‌ ذخیره‌گیری و کفایت آن.
  2. نحوه ‌محاسبه ‌نسبت توانگری مالی و صحت آن.
  3. نحوه پذیرش و نگهداری ریسک و کفایت پوشش‌های اتکایی.
  4. نحوه مدیریت ریسک‌های مؤسسه بیمه از جمله ریسک سرمایه‌گذاری‌ها.

     

اکچوئرهای بیمه اتکایی آوای پارس

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

 

1

 

          خانم دکتر مریم تیموریان

 

اکچوئر رسمی اصلی

2

       آقای دکتر امیر تیمور پاینده

      اکچوئر رسمی علی البدل

 

 

 

 

 

 

 

* موقعیت اکچوئر از لحاظ تشکیلات سازماني:  اکچوئر مستقل می باشد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0