برنامه ورود و خروج به بورس

شركت بيمه اتکایی آوای پارس طي شماره 12044 در تاريخ  1401/08/09 در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است و سهام آن براي اولين بار در تاريخ 1401/11/05  با نماد "آواپارس" در بازار پايه زرد فرابورس مورد معامله قرار گرفت. شرکت برنامه ای برای خروج از این بازار ندارد و درنظر دارد در سالهاي آتي به بازار بورس راه پيدا كند.

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0