کمیته حسابرسی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 عبدالمحمود ضرابی عضوهیئت مدیره و رئیس
2 محسن اسدی عضو مستقل
3 محمد میکائیلی الهاشم عضو مستقل
4 غلامرضا مددی مدیر حاکمیت شرکتی و دبیر کمیته

 

کمیته مدیریت ریسک
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 امیر مؤمنی عضو هیئت مدیره و رئیس
2 هادی اویار حسین عضو مستقل
3 سمانه عزیز نصیری عضو مستقل
4 غلامرضا مددی مدیر حاکمیت شرکتی و دبیر کمیته

 

کمیته تطبیق مقررات، انتصابات و جبران خدمات
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 روح الله حیدری عضو هیئت مدیره و رئیس
2 جلال شاکری عضو مستقل
3 سلمان حسینی صفا عضو مستقل
4 غلامرضا مددی مدیر حاکمیت شرکتی و دبیر کمیته

 

سوابق تحصیلی و کاری اعضاء هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سوابق حرفه ای
عبدالمحمود ضرابی

رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف)

کارشناسی ارشد عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه کارآفرین
عضو هیئت مدیره و مشاور مدیرعامل بیمه ایران
معاون اداری و مالی مدیرعامل بیمه ایران
معاون طرح و برنامه مدیر عامل بیمه ایران
عضو انجمن حسابداران خبره
محسن نامداری

نائب رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف)

کارشناسی ارشد عضو هیئت مدیره سیمان درود
عضو هیئت مدیره سیمان شاهرود
عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی آما
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پردیس
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کارگزاری پارسیان
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آتیه پارسیس پارس
مجید بنویدی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

(موظف)

کارشناسی ارشد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بیمه میهن
عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل بیمه ما
عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بیمه معلم
مشاور عالی مدیرعامل در بیمه اتکایی ایرانیان
مشاور عالی مدیرعامل در بیمه پارسیان
مدیر اتکایی و مالی بیمه آسیا
عضو انجمن حسابداران خبره
امیر مؤمنی

عضو هیئت مدیره

(غیر موظف)

کارشناسی ارشد رئیس هیئت مدیره شرکت ایده پردازان بهین اندیش
عضو هیات موسس شرکت تعاونی شهریاران چی چست
مدیر طرح و برنامه شرکت بیمه پارسیان
مدیر کیفیت و بهره وری دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی
روح الله حیدری

عضو هیئت مدیره

(غیر موظف)

کارشناسی ارشد مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه پارسیان
مدیر فناوری اطلاعات خدمات بیمه ایران خودرو
عضو دبیر خانه سرآمدی
دبیر اول کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سندیکای بیمه گران ایران

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0