بیمه اتکایی

مأموریت اصلی شرکت بیمه اتکایی آوای پارس ارائه ظرفیت مناسب و دائمی به شرکتهای بیمه داخل و خارج کشور می باشد.

تمرکز ما رفع نیازهای مشتریان ما است. هدف ما ارائه پوششهای اتکایی به صورت اتکایی موردی ( اختیاری) و قراردادی در تمامی رشته های بیمه ای اعم از بیمه های عمر و غیر عمر می باشد.

تیم ما در شرکت بیمه اتکایی آوای پارس باتوجه به تخصص و تجربه، آمادگی ارائه انواع پوششهای اتکایی نسبی و غیر نسبی در جهت حفاظت از سرمایه، بهینه سازی پرتفوی، برقراری رابطه تجاری مستمر و پایدار، افزایش توان

پذیرش ریسک و به حداقل رساندن خسارت برای مشتریان را در برنامه های خود دارد.

ما در رویکرد ریسک پذیری خود احتیاط می کنیم و چون به رابطه تجاری پایدار و منافع بلندمدت می اندیشیم. تلاش می کنیم براساس روش تجزیه و تحلیل آماری و توان فنی و مالی شرکت خود راه حلهای مناسب برای نیازهای

مشتریان و افزایش سودآوری خود و مشتریان ارائه دهیم.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0