دوران

لطفا صبر کنید ...

مجید بنویدی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مجید بنویدی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

  • پست الکترونیکی : benvidi@avaparsre.com

علیرضا پورحسن

معاون فنی اتکایی

علیرضا پورحسن

معاون فنی اتکایی

  • پست الکترونیکی : pourhasan@avaparsre.com

احمدرضا نصیری

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

احمدرضا نصیری

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

  • پست الکترونیکی : nasiri@avaparsre.com

علیرضا طاهری

مدیر فناوری اطلاعات

علیرضا طاهری

مدیر فناوری اطلاعات

  • پست الکترونیکی : a.taheri@avaparsre.com

هانیه رهبری

مدیر امور مالی و امور سهام

هانیه رهبری

مدیر امور مالی و امور سهام

  • پست الکترونیکی : rahbari@avaparsre.com

غلامرضا مددی

مدیر حاکمیت شرکتی

غلامرضا مددی

مدیر حاکمیت شرکتی

  • پست الکترونیکی : madadi@avaparsre.com

زهرا سندانی

مدیر اتکایی

زهرا سندانی

مدیر اتکایی

  • پست الکترونیکی : sendani@avaparsre.com

وحید نکوئی

مدیر سرمایه گذاری

وحید نکوئی

مدیر سرمایه گذاری

  • پست الکترونیکی : v.nekouei@avaparsre.com

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0