بیمه اتکایی آوای پارس

به منظور ایجاد شرکتی پیشرو در حوزه بيمه‌هاي اتكايي، مديريت ريسك و ديگر خدمات مالي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي داخلي، منطقه ‌و ساير كشورهاي در حال توسعه، با حسن شهرت و با بالاترين استانداردهاي ارایه خدمات به  بیمه گران، مقدمات اخذ مجوز تاسیس از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسب موافقت اصولی در تاریخ  31/01/1400 آغاز شد.

پس از آن در تاريخ هشتم آبان 1400 تعداد 1.500 میلیون سهام شرکت از طریق فرا بورس عرضه و توسط بیش از 88 هزار نفر افراد حقیقی و حقوقی پذیره نویسی شد. در نهایت شرکت بیمه اتکایی آوای پارس (سهامی عام) در تاریخ  13 شهریور ماه سال1401، با سرمايه 5.000 ميليارد ريال که 3.500 میلیارد ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد سهامدار است، با شماره 601319 در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد و در تاريخ 27 مهر ماه سال 1401 مجوز فعاليت بيمه‌گری اتکایی را در تمام رشته‌ های بيمه­ای تحت شماره 12725 از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران دریافت نمود. فعاليت اصلی شرکت به عنوان بيمه­گر اتکایی، از 27 مهر 1401 رسماً آغاز شد.

 

موضوع فعاليت

مطابق اساسنامۀ شرکت بیمـــــــه اتکایی آوای پارس (سهــــــامی عام) موضـــــوع فعــالیــــت اصلی به­ شرح زیر می­باشد :

* قبول بیمه های اتکایی شامل اتکایی مجدد در کلیه رشته ­های بیمه از موسسات بیمه داخلی یا خارجی بر اساس پروانـه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران با رعایت ظرفیت مجاز نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام میکند.

* مشارکت در تاسیس و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی پس از اخذ موافقت بيمه مركزي ج.ا.ايران.

* تحصيل پوشش بيمه ­هاي اتكايى از داخل يا خارج از كشور در رابطه با تعهدات بيمه­ ای پذیرفته شده در چــــارچـوب ضوابط بيمه مركزي ج.ا.ايران.

* سرمايه­ گذاري از محل سرمايه، اندوخته­ ها، ذخایر ­فني و قانوني و سایر منابع مالی شرکت، در چارچوب ضوابــــط و مقررات مصـوب شورايعالي ­بيمه.

* عرضه خدمات حرفه ای و تکمیلی مرتبط با بیمه ­های  اتکائی.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0